Orgelfibbetjes en figureren in een televisieserie

Figurant. Het woord is afkomstig uit het Frans. Een figurant is iemand die een zwijgende of geheel onbetekenende rol vervult. Het is ook een nietszeggend persoon of een pijp in een orgel dat alleen voor het oog geplaatst is, maar geen toon voortbrengt. Een showpijp. Ik ben jaren geleden een keer figurant op een set