david – (de) (m) [1988] leest het woordenboek om de zin van het leven te vinden [dãwīdh, betekenis onduidelijk, misschien ‘geliefde’ of ‘oom van vaders kant’] (bijb.), de herdersknaap die Goliath doodde met een steenworp en later koning van het Israëlistische volk werd

De c uitgelezen en het was een cataclysme (62)

Het zegt wel iets over de c dat ik op voorhand begon met het maken van een samenvatting. De c was een beetje een kutletter. Toch geprobeerd, en tuurlijk, er zitten wel een paar prachtige woorden tussen. 

De c heeft me nooit echt aangetrokken. Wie wel? Je hoort nooit iemand over de esthetiek van een afgeknipte cirkel. De c is niet af. Verminkt.

Zo las dit hoofdstuk in de Van Dale ook. Ik had de hele tijd het gevoel dat er iets ontbrak. Weinig uitdrukkingen en maar mondjesmaat variaties in betekenissen van woorden. Tijdens de c is er eerlijkheidshalve ook weinig opzienbarends gebeurd in mijn prille leven.

Columnist en koffie

Mijn poging om columnist te worden voor de Volkskrant (eerste keuze) en IMP Bridgeblad voor gevorderden (tweede keuze, hele lage tweede keuze) liep op niets uit (ik kreeg niet eens een ontvangstbevestiging van de sollicitaties) en mijn kopje koffie met de burgemeester – omdat ik twee keer Utrechter van de week was – werd voor de tweede keer geannuleerd. Ik organiseerde ook een chasse-cousin om iedereen weg te jagen, en het geven van complimenten liep uit op een cataclysme: een geweldige ramp.

De c was het gewoon niet. En ik ben een chaereofoob geworden.

Laten we terugbladeren naar de eerste bladzijde van hoofdstuk c. Donderdag 18 augustus 20:59 uur.

Cabaret

Ik las over ‘cabaret’ en stuurde een opname van mijn theaterstukje bij Aluintuin in voor het Camerettenfestival. In Costa Rica keek ik minutelijks op mijn telefoon – wachtend op bericht.

Helaas werd ik niet geselecteerd voor Cameretten en lag er dus geen toekomst als cabaretier in het verschiet. Er was even teleurstelling, maar het woordenboek wees de weg. De Van Dale was ook écht even weg, want ik had hem laten liggen in de theaterzaal en nam hem niet mee naar Costa Rica.

Geocachen

Van de uitgeverij van de Dikke kreeg ik drie gloednieuwe exemplaren en daarin las ik ook een betekenis van het woord ‘cache’ dat in mijn verloren editie uit 1999 niet voorkwam, namelijk: geocachen. Dat ben ik een maand gaan doen en mijn grootste vondst was een kokertje met een verfrommeld papiertje erin.

Goed, ik wilde nog een filmpje maken over de c maar daar kom ik niet aan toe, want ik ben bezig muziekjes te componeren en ik ben super druk met allerlei dingen waarvoor ik loon krijg.

De mooiste C-woorden

Mijn favorieten uit hoofdstuk C van de Dikke Van Dale (1999)

ca­che-sexe – drie­hoe­kig lap­je om de ge­slachts­de­len te be­dek­ken
caco-demon – boze geest
ca­coë­thes – kwaadaardige schrijfziekte
ca­da­vre ex­quis – door de sur­re­a­lis­ten in de li­te­ra­tuur geïn­tro­du­ceerd spel (oor­spron­ke­lijk voor vijf per­so­nen) waar­bij je, zon­der el­kaars tekst te ken­nen, aan een door de eer­ste deel­ne­mer neer­ge­schre­ven sub­stan­tief resp. een ad­jec­tief, een werk­woord, een sub­stan­tief en een ad­jec­tief toe­voegt (zo ge­noemd naar de eer­ste op de­ze wij­ze ver­kre­gen zin ‘le ca­da­vre ex­quis boi­ra le vin nouveau’)
cajoleren – strelen, naar de mond praten
calciomanie – voetbalwaanzin
calendas – met sint-juttemis, nooit
caligare in sole – iets dat zeer helder is niet begrijpen (bij zonneschijn in het duister rondtasten)
calumniëren – belasteren
canadel – meisje dat na de bevrijding in 1945 betrekkingen onderhield met Canadese soldaten
canard – suikerklontje dat je in koffie doopt en dan opeet
candide – onschuldig
canere surdo – voor dove oren prediken
canis in praesepi – een dwarskop die anderen het gebruik van iets wil beletten hoewel hij er zelf niets aan heeft, uit louter boosaardigheid
cantabille – zangerig voordragen
capitis nives – sneeuwwit haar
capote anglaise – kapotje
capricieus – grillig, luimig, nukkig
caresseren – liefkozen, strelen
carezza(methode) – met opzettelijke terughouding van de ejaculatie (geboortebeperking)
cas fortuit – onvoorziene omstandigheid die een schuldenaar belet zijn schulden te betalen
Cassandravoorspelling – ge­noemd naar Cas­san­dra, de doch­ter van Pri­a­mus, aan wie Apol­lo de ga­ve van de voor­spel­ling gaf maar daar­aan ver­bond dat nie­mand haar zou ge­lo­ven, sombere voorspelling waaraan niemand gelooft
casuïst – iemand die, op spitsvondige wijze, niet volgens bepaalde regels redeneert of handelt, maar al naar gelang de omstandigheden
catachrese – onjuist gebruik van een woord
cataclysme – geweldige ramp
catarre – gevatte kou op een der leden van het lichaam
cauda – het vergif zit in de staart (de laatste woorden)
causeren – onderhoudend praten, keuvelen
cavia – vaak ten onrechte marmot genoemd
cellarius – keldermeester
centenpest – veel geld uitgeven
cento – lappendeken
cerberus – nors portier (genoemd naar de hellehond)
certo certuis – zekerder dan zeker
chabber – maat
chaereofobie – afkeer van vrolijkheid en vreugde
chakra – energiecentrum
chaleureus – warm, hartelijk
champie – verkorting van champagne
charlatan – kwakzalver, oplichter
charpie – pluksel
chasse-cousin – slecht diner met minderwaardige wijn, bestemd om ongewenste gasten af te schrikken
chauffage – centrale verwarming
chef-d’oeuvre – meesterwerk
chicane – kleingeestige aanmerking
chimère – droombeeld
chineesje – hoeveelheid heroïne die in een keer kan worden opgesnoven
chloorfluorkoolwaterstofverbinding – geen beschrijving, wel lekker lang woord
chocoladehoer – prostituee die content is met haar baan
cholerisch – heftig, driftig
chorea – dansziekte
christuspeer – goede christen
christenzielen – uitroep van verbazing
chronique scandaleuse – praatje over maatschappelijke en persoonlijke schandaaltjes
chro­ni­sche­ver­moeid­heids­syn­droom – my­al­gi­sche en­ce­fa­lo­my­e­li­tis
Cimmeriae tenebrae – Kimmerische duisternis
circe – mooie, gevaarlijke vrouw
circuitus verborum – omhaal van woorden
circumventie – misleiding
citatenjager – iemand die voortdurend citaten aanhaalt om met zijn belezenheid te pronken
citroendraaier – gebochelde
claquer – gehuurde toejuicher
clement – zacht
clichéfabriek – fabriek waar clichés gemaakt worden
clochard – zwerver
coco – kerel, kwant: een dwaze coco
cocufiëren – bedriegen
coïncideren – samenvallen in ruimte of tijd
coïonaden – schimpwoorden
coïre – vrijen
coïtushouding – paarhouding
colère – woede
collationeren – vergelijken met de oorspronkelijke tekst
collegehengst – student die trouw alle colleges volgt
coloreren – mooier voorstellen dan het is
commiezerij – overdreven bureaucratisch gedoe
commodo – op zijn gemak
compeer – kameraad
complaisance – als een vriendelijkheid
compliantie – het gemak waarmee de naald van een lp de groeven volgt, volgzaamheid
complimentenmaker – druktemaker
computerweduwe – vrouw wier partner thuis veelvuldig en langdurig achter de (spelletjes) computer zit
condescendentie – neerbuigendheid
conglaciatie – verstijven van de kou
congressus – bijslaap
consciëntiestoppers – grote, droge aardappelen
consigne – wachtwoord
consolateur – kunstpenis
contactarmoede – tekort aan menselijk contact
contempus mundi – wereldverachting
contorsionist – slangenmens
contrafact – tekst op een bekende melodie
contraptie – in de 19e eeuw opgekomen bedacht woord, uitvinding zonder gebruikswaarde
contravisite – tegenvisite
contreien – omstreken
controverse – pennenstrijd van geleerden
convenabel – geschikt, passend
copia – woordenschat
copia verborum – ruime voorraad woorden die iemand tot zijn beschikking heeft
coprolalie – continu over uitscheiding praten
copieus – overvloedig
copoclefiel – sleutelhangerverzamelaar
coq-a-láne – gedichtje (enz.) dat van de hak op de tak springt
coquette – behaagziek meisje
cordialiteit – hartelijkheid
cordon rouge – iemand die in zijn vak, m.n als kok, slechts iets minder is dan een cordon blue
cornard – bedrogen echtgenoot
corpo di Bacco – goeie hemel
correctio – stijlfiguur waarbij de schrijver zijn eigen woorden corrigeert
corruptio optimi pessima – het allerbeste wordt het allerslechtste als het in zijn tegendeel omslaat
coryfeeënplakker – iemand die graag gezien wordt in het gezelschap van vooraanstaande personen
cothurn – toneellaars
coulissefiguur – iemand die zich op de achtergrond houdt
coupagewijn – wijn die te uitgesproken van smaak is
courtisane – vrouw van de lichte zeden
coute que coute – kutkekut
cranerie – overmoedig gedrag
crachat de roi – spottende benaming voor een ridderorde of een waardigheidsteken
crapuul – gepeupel
craquelé – vol kleine barstjes
crepeergeval – persoon of dier in een uitzichtloze toestand
Croesus – zo rijk als Croesus, schatrijk
crooner – liedjeszanger die half neuriend of declamerend zingt, met de mond vlakbij de microfoon
croque-monsieur – tosti
cruditeit – onbewimpelde uitlating
cryptofascist – iemand die fascistische opvattingen heeft, maar er niet openlijk voor uit komt
Cryptozoicum – middelste eon van de aarde, alleen vage sporen van leven te vinden zijn
cucurbitaceeen – komkommerfamilie
culbuteren – struikelen over
culi – smulpaap
culpa – schuld
culte du moi – principieel vooropplaatsen van de belangen en ontplooiing mogelijkheden van de eigen persoon
cultuurbarbaar – iemand zonder belangstelling voor cultuur
cultuurvlieder – plant of dier in de natuur
cumulard – iemand met veel bijbaantjes
cunnilingus – prikkelen van de vulva met de mond en tong
cupiditeit – gelddorst
curiosa felicitas – gelukkige taalwendingen of stijl die berusten op toewijding van de schrijver
curiositeitenkabinet – verzameling van curiositeiten
currente calamo – zonder nadenken schrijvend (of geschreven)
curulisch – recht hebbend op een ivoren klapstoel
cuticulam curare – het er goed van nemen (letterlijk: zijn velletje verzorgen)
cybernaut – iemand die via het internet informatie verwerft en communiceert
cybrarian – bibliothecaris die informatie in cyberspace toegankelijk maakt
cyclopisch – reusachtig

Einde. 26-09 om 23.00

 

© david 1988